Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Grajewie

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Grajewie

11 listopada 2018 roku punktualnie o godzinie 11:11 na placu apelowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyły się uroczystości z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt odśpiewano hymn Rzeczypospolitej Polskiej w celu uczczenia tego wyjątkowego wydarzenia i zarazem najważniejszego święta państwowego w naszym kraju.

więcej

Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w ...

więcej

Przeglądy jesienne w jednostkach OSP powiatu grajewskiego

Przeglądy jesienne w jednostkach OSP powiatu grajewskiego

Miesiąc październik to czas, w którym funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie dokonują corocznych przeglądów stanu technicznego pojazdów, sprzętu silnikowego oraz innego sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie powiatu grajewskiego kontrolą objęto ogółem 23 jednostki posiadające na wyposażeniu samochody pożarnicze i będące w ciągłej gotowości do podjęcia działań ratowniczych.

więcej

Odprawa służbowa w KP PSP Grajewo

Odprawa służbowa w KP PSP Grajewo

26 października 2018 roku o godzinie 8.30 w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyła się kwartalna odprawa służbowa komendanta powiatowego i kierownictwa komendy ze strażakami Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Spotkanie przebiegło w uroczystej atmosferze ponieważ 6 funkcjonariuszy otrzymało awanse na wyższe stopnie i stanowiska służbowe.

więcej

Ewakuacja próbna w Zespole Szkół w Niećkowie

Ewakuacja próbna w Zespole Szkół w Niećkowie

25 października 2018 roku o godzinie 10.00 dyrektor Zespołu Szkół w Niećkowie ogłosił alarm pożarowy połączony z praktycznym sprawdzeniem warunków ewakuacji uczniów i personelu szkoły. Zaplanowane wcześniej zdarzenie miało na celu jak najwierniejsze odbicie prawdziwego zagrożenia i sprawdzenie obowiązujących procedur w tym zakresie. Przebieg ewakuacji obserwowali i oceniali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

więcej