Odbiory obiektów

Wytyczne do odbioru obiektów pod względem spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej Dokumenty wymagane przez PSP podczas odbioru obiektu budowlanego: Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolen...

więcej

Przyjęcia interesantów

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie lub w jego zastępstwie Zastępca przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:00 w Komendzie Powiatowej Państwowe...

więcej

Wydawanie zaświadczeń o zdarzeniach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie informuje, że wydaje stosowne zaświadczenia o zdarzeniach, które zostały zarejestrowane w ewidencji Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Grajewie. DLA KOGO WYDAWANE SĄ ZAŚWIADCZENIA? Każdej osobie...

więcej

Imprezy masowe

IMPREZY MASOWE Wydawanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach. TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O OPINIĘ W celu p...

więcej