Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2020 w Grajewie

4 maja 2020 roku na placu apelowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyła się uroczysta zmiana służby połączona z obchodami Powiatowego Dnia Strażaka.

Tegoroczne obchody strażackiego święta miały symboliczny charakter ze względu na panującą w naszym kraju i świecie pandemię koronawirusa. W uroczystościach wzięli udział jedynie funkcjonariusze i pracownicy cywilni naszej komendy, którzy tego dnia pełnili służbę oraz zmiana zdająca służbę.

Po złożeniu meldunku o rozpoczęciu uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie st. bryg. Andrzej Jabłoński wraz z zastępcą st. kpt. Arkadiuszem Lichotą odczytali życzenia skierowane do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej oraz druhen i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, które nadesłali: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Witek, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Bartkowiak, Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Wendt oraz Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP dh Andrzej Koc.

Kolejna część uroczystości poświęcona była odczytaniu komunikatów o nadaniu wyższych stopni służbowych oraz nagród pieniężnych wyróżniającym się funkcjonariuszom. Komunikaty odczytał Komendant Powiatowy PSP w Grajewie st. bryg. Andrzej Jabłoński, który w imieniu kierownictwa komendy złożył również życzenia i podziękowania wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom za wkład i wysiłek w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie

Zdjęcia: st. str. Arkadiusz Koniecko, KP PSP w Grajewie