image_pdfimage_print

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Tematy szkolenia e- learningowego część I

1 Struktura i organizacja ochrony przeciwpozarowej KP Gr

2 Sluzba wewnetrzna Musztra -cz I

2 Sluzba wewnetrzna Musztra -cz II

3 Sprzet ratowniczy podreczny sprzet gasniczy-min

4 Sprzet i armatura dopodawania wody piany-cz I-min

4 Sprzet i armatura dopodawania wody piany-cz II-min

5 Drabiny pozarnicze przenosne-cz I

5 Drabiny pozarnicze przenosne-cz II

5 Drabiny pozarnicze przenosne-cz III-min

 

Tematy szkolenia e- learningowego część II

6 Ratowniczy sprzet mechaniczny

7 Ubrania ochronne

8 Agregaty pradotworcze i oddymiajace

9 Sprzet ochrony drog oddechowych Cz. I

9 Sprzet ochrony drog oddechowych Cz II.

9 Sprzet ochrony drog oddechowych Cz III-min

10 Podstawy fizykochemii spalania

11 Spalanie wybuchowe

12 Pozar i jego rozwoj Cz. I

12 Pozar i jego rozwoj Cz II

 

Tematy szkolenia e- learningowego część III

17 Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk

18 Gaszenie pozarow oraz srodki gasnicze

20 Taktyka zwalczania pozarow wewnetrznych i zewnetrznych

21 Taktyka zwalczania pozarow w transporcie

22 Ratownictwo i ewakuacja podczas pozarow

24 Budowa pojazdow samochodowych

 

Tematy szkolenia e- learningowego część IV

25 Ratownicze zestawy hydrauliczne1-min

26 Ratownicze zestawy pneumatyczne – cz. 1

26 Ratownicze zestawy pneumatyczne – cz. 2

27 Organizacja akcji ratownictwa technicznego

28 Metody uwalniania osob poszkodowanych cz. 1

28 Metody uwalniania osob poszkodowanych cz. 2

30 Postepowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

 

Tematy szkolenia e- learningowego część V

31-Dzialania ratownicze podczas innych miejscowych zagrozen

32 Klasyfikacja i ogolna charakterystyka budowli

34 Dzialania ratownicze i zabezpieczajace podczas powodzi cz.I

34 Dzialania ratownicze i zabezpieczajace podczas powodzi cz. II

35 Lacznosc bezprzewodowa alarmowanie cz. I

35 Lacznosc bezprzewodowa alarmowanie cz. II

36 Wydawanie sygnalow i polecen uczestnikom

37 Pierwsza pomoc przedmedyczna